Yhteydenotto


Osoite
Jalkojenhoito Päivi Miettinen

Väyryläntie 1 B 15,  83900 Juuka

Sähköposti:
miepaivi@gmail.com

Puhelin:
050 3582084

Aukioloajat:
MA-PE: 9.00 - 16.00


TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERIN NIMI: T:mi Päivi Miettinen Juuka

REKISTERINPITÄJÄ: T:mi Päivi Miettinen, Väyryläntie 1 B 15, 83900 JUUKA

Y-TUNNUS: 2002184-5

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA: Päivi Miettinen, Väyryläntie 1 B 15,  83900 JUUKA

PUHELIN NUMERO: +358 50 358 2084

HENKILÖTIETOJEN KIRJAAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUS

Kirjattuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, palvelun edellyttämään yhteydenottoon, laskutukseen, avi:n edellyttämään lakisääteiseen tiedottamiseen, Siun soten palveluntuottajana Siun soten säädösten mukaiseen ja edellyttämään seurantaan. Tietoja käytetään asiakkaan edunmukaiseen hyvään yksilöllisen palveluun.

REKISTERIN TIETOJEN SISÄLTÖ

Asiakkaan itsensä antamat ja hyväksymät tiedot. Tarvittaessa edunvalvojan /huoltajan /hoitajan antamat tiedot jotka välttämättömiä hoidon turvallisuutta ja seurantaa varten.

TIETOJEN LUOVUTUS

Yksityisen asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei hän ole tuetun hoidon piirissä tai muutoin holhouksen alainen, näissä tapauksissa vain häntä hoitavalle taholle tarvittaessa.                                                       Siun soten palveluntuottajana palveluseteli asiakkaiden tiedot luovutetaan aina hoitojen jälkeen Siun soten ohjeistuksen mukaisesti Siun soten määräämälle henkilölle. Laskutuksen ja kirjanpidollisen toiminnan vuoksi asiakkaan nimi ja osoite tieto näkyy tilitoimistopalvelun yhteydessä, mutta heitä sitoo sama tietosuoja/vaitiolo velvollisuus lainsäädäntö.                                                                                                                                            Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksesta muille terveydenhuollon henkilölle, nämä sovitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.  Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen tai EU:n ulkopuolelle.

REKISTERINSUOJAUS

Rekisteri vain T:mi Päivi Miettinen käytössä.

Tietoja kerätään asiakasrekisteriin atk-tietokantaan, joka vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tietoja kerätään myös ajanvarauskirjaan joka säilytetään ulkopuolisten ulottumattomissa.  Palveluseteli asiakkaiden lähetteet säilytetään erillään muista asiakasrekistereistä mapissa joka säilytetään ulkopuolisten ulottumattomissa. Kaikkia näitä säilytetään  yrittäjän koti osoitteessa asianmukaisesti suojatusti.                                                                          Palveluseteli asiakkaiden tulostettavat paperiset hoitoselvitykset toimitetaan suoraan oman alueen terveysasemalle Siun soten määräämälle henkilölle asianmukaisesti.  Rekisteri hävitetään asiakas suhteen päätyttyä turvallisesti.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa hänestä merkityt tiedot ja tarvittaessa pyytää virheelliset tiedon oikaisua rekisterin pitäjältä.


EPÄSELVIEN JA RIITATILANTEIDEN VARALTA

Jos rekisteröinnissä tai siihen liittyvissä asioissa tulee selvitettävää on rekisteröidyn oltava ensisijaisesti yhteydessä rekisterin pitäjään ja selvitettävä jatko toimenpiteet rekisterivastaavan kanssa yhdessä.